Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

Chubby Checker sade det redan 1961: Let’s Twist Again.

51 år senare visar Ben Bernanke att han har lyssnat.

Idag meddelade nämligen den amerikanska centralbankschefen att Federal Reserve (Fed) än en gång kommer sträcka ut handen och bjuda upp till dans. Allt i form av en förlängning av Operation Twist, som skapades i september 2011 och nu löper ut vid månadsskiftet.

Förlängningen syftar, likt den tidigare, på att stuva om i ränteportföljen. Federal Reserve kommer att sälja statspapper med kortare löptider för att istället köpa sådana som har 6-30 års löptid i ett försök att höja tillväxten och pressa långräntan.

Satsningens värde uppgår till 267 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 400 miljarder dollar för den första versionen av Operation Twist.

Centralbanken betonar samtidigt att styrräntan, precis som det tidigare har sagts, kommer att ligga fast på sin bottennivå till åtminstone 2014. Senast Fed sänkte räntan var i december 2008 då den justerades från 1 procent till intervallet 0-0,25 procent.

I det utlåtande som följde räntebeskedet, samt på den efterföljande presskonferensen med Ben Bernanke, visade man sig också ha en något dystrare syn på framtiden än tidigare.

Ekonomin fortsätter visserligen att expandera i måttlig fart men i årstakt beräknas BNP-utvecklingen nu landa på 1,9-2,4 procent – att jämföra med spådomarna från april om 2,4-2,9 procent.

Federal Reserve och Ben Bernanke oroas bland annat av de tunga slag som utdelats på sistone mot arbetsmarknaden, där den officiella arbetslösheten i maj steg från 8,1 till 8,2 procent. Det är också kring den här nivån som arbetslösheten kommer att ligga under resten av året, resonerar man.

Samtidigt är centralbanken allt annat än imponerade över att bostadsmarknaden ännu är långt ifrån något verkligt uppsving samt att konsumentpriserna och inflationen går åt fel håll. Dessutom uppger man sig vara missnöjd med att tidigare stimulanser inte gett full effekt på grund av svårigheterna för företag och privatpersoner att få krediter.

När det kommer till nya ekonomiska stimulanser är förstås inflationsrisken värd att ta i beaktande. Men att världens största ekonomi är i behov av en injektion är tydligt, även om Ben Bernanke betonar att penningpolitiken inte är något universalmedel utan att han snarare också skulle välkomna hjälp från regeringen.

Den återhämtning som Barack Obama med flera så brett och gärna har talat om har urholkats på sistone. Inte bara på grund av de inhemska problemen, utan även förstås som en direkt konsekvens av att tillväxten i Kina tappar fart och inte minst den eskalerande krisen i eurozonen.

Ben Bernanke konstaterade att USA, och finansväsendet, är förberett på att problemen i Europa kan öka i styrka men menar också att landet sitter på nödvändiga verktyg för att kunna hantera dessa problem. Det är också Europa som utgör det största hotet mot en global recession och att de måste göra mer för att lösa sina problem, slog Ben Bernanke fast.

Med beslutet om att förlänga Operation Twist sparar Ben Bernanke också krut för framtiden, vilket var något som jag resonerade om i dagens tidning.

Centralbankschefen har under en längre tid anammat en väldigt försiktig inställning till just möjligheterna för nya tunga penningpolitiska stimulanser. Gång på gång – så även idag – konstaterar Ben Bernanke istället att han vill ha alla korten på bordet innan han är redo att fyra av det tyngsta vapnet av dem alla – att för tredje gången sedan finanskrisen tassa ner till sedelmaskinen.

Även om centralbanken inte agerar politiskt, så är det klart att beslutet att förlänga Operation Twist är ett sådant som Barack Obama kan se som godtagbart. Att landet har problem står bortom allt tvivel. Men att veva igång pengamaskinen på nytt skulle inte bara ge utslag på inflationen utan från stora delar tas som ett klart bevis för att presidentens arbete misslyckats.

Dow Jones skvalpar oförändrat kring plus minus noll efter beskedet. Amerikanska statspappersräntor har stigit något i korta löptider men sjunkit i längre löptider.

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter