Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

För en industri som redan på förhand stångats med nya regleringar och global recessionsoro kom torsdagen knappast med några glädjande besked.

Efter fyra månader av granskning skred nämligen ratinginstitutet Moodys till verket och slaktade kreditbetygen på 15 världsbanker. Allra hårdast gick man åt Credit Suisse, som redan under förra veckan fick ta emot ilskna ord från den schweiziska centralbanken för att inte ha byggt upp en tillräckligt robust kapitalbuffert. Men även om banken fick se sitt omdöme kapas med tre steg och därmed landa på A1 (se faktaruta längst ner vad gäller alla betyg), så var det klart högre betyg än för många av dess konkurrenter.

Inte minst fann Bank of America och Citigroup fog för att kippa efter andan efter att Moodys avslutat sina granskningar.

De amerikanska drakarna var två av de som drabbades hårdast i finanskrisen och fick nu se sina betyg kapas med två respektive ett steg vilket gör att deras betyg nu ligger enbart två steg ovan skräpnivå. Moodys anser alltså att det förefaller som ganska stor risk att de som investerar sina pengar i bolagen inte kommer att få tillbaka dem framöver.

Förutom Citigroup fick även Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada och UBS se sina betyg kapas med två steg. För HSBC, Royal Bank of Scotland och Societe Generale stannade dock sänkningen vid ett steg, medan Nomura och Macquarie redan på förhand fått sina betyg sänkta.

Enligt Moodys återspeglar förändringarna visserligen en skärpt försiktighet på marknaden, men inte minst att bankernas verksamheter är illa utsatta och sårbara – något som aktörerna, föga förvånande, själva inte tycktes vara redo att skriva under på.

Istället har flera finanshus ilsknat till och gått till motangrepp mot ett ratinginstitut som även fick stort mothugg när det för några veckor sedan gav sin syn på flera skandinaviska aktörer.

Exempelvis säger amerikanska Citigroup att de starkt motsätter sig den analys som gjorts och att nedskrivningen är fullständigt obefogad. Snarare än att titta på den nuvarande strukturen i banken och framtiden anklagas Moodys för att stirra sig blint på dåtiden, vilket gör att de totalt missar bankens nuvarande styrka att stå emot kriser. Det sistnämnda var något som även Morgan Stanley instämde i.

Även om kritiken mot Moodys och dess två kollegor, Fitch och Standard & Poors, med jämna mellanrum är rätt aggressiv och det ropas på att ta ifrån dem deras makt, så är faktum att företagens åsikter ännu spelar roll – och är kostsamma.

I det här fallet innebär sänkningarna nämligen inte bara att oron på finansmarknaderna kommer att öka ytterligare eller att aktörerna riskerar att få nya krav på sig om att stärka kassorna. Dessutom innebär det att de 15 storbankerna att behöva punga upp rejält med mer pengar för att fortsättningsvis kunna låna på den internationella marknaden – något som varje bank dagligen måste göra för att fungera. Skälet till att kostnaden skenar är att förlustrisken ökar för långivarna.

Ett exempel på hur kostsamt ett omdöme från ett ratinginstitut kan bli är Morgan Stanley. Det amerikanska finanshuset hotades med att få betyget slaktat med hela tre steg, vilket de själva beräknade skulle ge en slutnota på enorma 9,6 miljarder dollar. När sänkningen stannade på två steg innebar det, enligt uppgifter i amerikanska medier under fredagsmorgonen, att notan skulle halveras.

För dess inhemska konkurrent JP Morgan Chase väntas kostnaden för kapningen landa på 3,5 miljarder dollar, medan Bank of America, Citigroup och Goldman Sachs vardera lär behöva skramla ihop till nya utgifter på mellan 2,1-2,7 miljarder dollar.

Redan under torsdagens börsdag började det för övrigt läcka ut uppgifter om att sänkningen var på väg att genomföras. I kombination med flera dystra statistikuppgifter (däribland rörande tillverkningsindustrin i Kina samt arbets- och bostadsmarknaden i USA) hade ryktena kraft nog att skicka ned Dow Jones med hela 251 punkter. Det var det näst största raset under hela 2012.

De amerikanska bankerna, som alla visade 2-3 procent minus när dagen rundades av, lyfte i efterhandeln. Framför allt syntes positiva tongångar kring Morgan Stanley som vände upp med över 3 procent. Tillsammans med HSBC och UBS var banken den enda som klarade sig bättre undan än vad Moodys tidigare hotat med.

GUIDE:

TT har satt samman en utomordentlig guide till vad Moodys betyg betyder. Den kommer här, än längre ner finns de nya betygen för samtliga 15 storbanker med det tidigare betyget inom parantes.

Det här betyder de olika betygen:

Aaa visar minimal risk för långivarna.
Aa är mycket låg kreditrisk.
A är låg kreditrisk.
Baa är måttlig kreditrisk.
Ba är en väsentlig kreditrisk och investeringar i bolaget är spekulativa.
B är en hög kreditrisk och mycket spekulativt att investera i bolaget.
Caa är en mycket hög risk.
Ca är när bolaget har en liten möjlighet att komma tillbaka.
C är när bolaget har små utsikter att komma tillbaka.
Från och med Ba är hög risk förknippad med bolaget och risken hög att inte få tillbaka investerade pengar.

Bank Betyg (Tidigare betyg)

Bank of America Baa2 (Baa1)
Barclays A3 (A1)
BNP Paribas A2 (Aa3)
Citigroup Baa2 (A3)
Credit Agricole A2 (Aa3).
Credit Suisse A1 (Aa1).
Deutsche Bank A2 (Aa3).
Goldman Sach A3 (A1).
HSBC Aa3 (Aa2).
JP Morgan Chase A2 (Aa3).
Morgan Stanley Baa1 (A2).
Royal Bank of Canada Aa3 (Aa1).
Royal Bank of Scotland Baa1 (A3).
Societe Generale A2 (A1).
UBS A2 (Aa3).

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter