Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

Tycker du att Wall Street kommer för lätt undan med sina felsteg?

Att de orättvist nog kan betala sig fria från fel som alla andra skulle få skaka galler för?

Ja, då lär du inte tycka om det här.

Enligt Huffington Post, som jag också lånat rubriken av, håller myndigheterna nu på att i ett allra sista försök bringa ordning i det enorma kaoset på bolånemarknaden som för fem år sedan höll på att stjälpa hela finanssystemet. För att hålla det väldigt enkelt så samlade Wall Streets aktörer dåliga bolånepapper i hög som såldes med toppbetyg utdelade av kreditvärderingsinstituten och man uppmanade folk att låna mer pengar trots att deras ekonomi egentligen inte borde tillåtit det.

Istället för att vidta rättsliga åtgärder tycks det nu som att myndigheterna än en gång bara kommer sträcka fram ett par checkar och låta finanstopparna klottra dit sina namnteckningar. Allt troligtvis också under premisserna att de inte behöver erkänna att de har gjort några fel – det är brukligt i myndigheternas uppgörelser.

Såväl finansinspektionen som justitiedepartementet ägnar sig visserligen åt att bringa ordning bolånekaoset, men inte minst är det gruppen Residential Mortgage-Backed Securities Working Group som fått i uppdrag att försöka sätta punkt i härvan.

Kritiker menar att gruppen har fått för lite tid på sig, att de stressas fram till beslut och saknar resurser för att ens kunna göra ett dugligt jobb. Bara att man tre månader efter sin födelse ännu saknade lokaler för de 200 utredarna kan väl tas som ett exempel på att det kanske finns fog för de åsikterna.

Jag kan förstå att myndigheterna väljer att göra ekonomiska överenskommelser med företagen istället för att dra misstankarna till rätten. Många av myndigheterna har tidigare klagat på att de just saknar resurser och är rädda att de ska misslyckas med att presentera tillräckligt starka bevis i vad som är en total finansiell oreda.

Men att knappt ens dra något ärende till rättssalen sänder enligt mig rätt dåliga signaler.

Det budskap som ges är snarare att finansföretagen kan chansa fritt – avslöjas ni blir det i värsta fall bara böter, om än stora sådana.

Tror ni att en bedragare bakom låt säga ett pyramidspel – inga jämförelser i övrigt – skulle få samma behandling?

Ilskan i USA är ännu stor kring kombinationen Wall Street och bolånemarknaden. Många invånare sitter ännu med lån som överstiger värdet på deras bostad. I exempelvis Cleveland och Detroit präglas hela stadsdelar av tomma och övergivna hus.

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter