Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

Allmänhetens misstro mot Wall Street fortsätter att vara skyhög. Må hända med rätta. En ny undersökning pekar på skrupelfria handlare och utbredd insiderhandel.

Situationen har visserligen förbättrats något. Men ännu fortsätter de amerikanska invånarna att ha en frostig relation med Wall Street – framför allt ansvarigt för den kris som 2008 slog stora delar av världsekonomin i spillror.

Idag har nämligen mer än varannan invånare en klart negativ uppfattning om finanssektorn. Det visar uppgifter från bland annat analysfirman Harris. Siffrorna talar om en svag förbättring gentemot tidigare år, men är fortfarande att betrakta som skyhöga.  Mellan 2006 till 2010 ökade antalet invånare som ”knappast hade någon tilltro alls” till finansindustrin från 13 till 42 procent.

Stundtals tycks det också som att Wall Street inte ens är särskilt intresserat av att bygga upp allmänhetens förtroende.

En undersökning som advokatbyrån Labaton Sucharow låtit genomföra med 250 finansanställda på ett dussintals företag visar på en utbredd vilja att ta otillåtna genvägar.

23 procent av de tillfrågade medgav att de själva har observerat, eller fått trovärdig information, om att brott har begåtts på arbetsplatsen. En procentenhet högre än så konstaterade att de skulle vara villiga att ägna sig åt insiderhandel förutsatt att vinsten landade på minst 10 miljoner dollar och att de gick fria.

Särskilt anställda med mindre än tio års erfarenhet var redo att begå brott, 38 procent.

Omkring var tredje ansåg sig dessutom tvingade till illegala arbetsmetoder för att nå framgång. Runt hälften räknade då med att deras chefer skulle se mellan fingrarna.

Rapportförfattarnas slutsats är stenhård. Det talas om en ”tickande bomb som måste desarmeras” innan framför allt de unga, ”som en dag kommer att basa över otaliga miljarder dollar, helt har tappat sin moraliska kompass och accepterat felaktigheter som ett nödvändigt ont.”

Samtidigt kan det vara värt att fråga sig om myndigheterna har gjort sitt för att hålla Wall Street i strama tyglar.

I närmare fyra års tid försökte exempelvis finansinspektionens tidigare chef Mary Schapiro att hålla Wall Street ansvarigt för dess snedsteg. Slutresultatet landade på blygsamma 2,2 miljarder dollar, ett fåtal högprofilerade åtal och ett antal fällda domar för just insiderhandel. Sedan några månader tillbaka styr Mary Jo White organisationen. Hon har visat en tuffare attityd, men hämmas också av att hon inte får befatta sig med ärenden som rör tidigare klienter – däribland storbankerna Bank of America, JP Morgan Chase och Morgan Stanley.

2011 lanserade dessutom finansinspektionen ett initiativ värt 500 miljoner dollar, som ämnade att belöna visselblåsare med upp till 30 procent av de böter som samlades in.

89 procent av finansindustrins anställda säger sig i rapporten visserligen vara redo att rapportera brott – men hela 40 procent uppger också att de inte ens känner till initiativet.

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter