Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

Risk för att jag ska vara partisk?

Inte ett dugg.

Tillräckligt hårda nypor?

De hårdaste ni har skådat.

Ungefär så lät det är Mary Jo White klarade sig, förvånansvärt lindrigt dessutom, undan de kritiska frågorna från senatens bankkommitté. Inte mycket talar nu för att Mary Jo White – som tillbringat de senaste tio åren åt att rent juridiskt försvara Wall Street-jättarna, dess toppchefer och övriga höjdare inom näringslivet – kommer berövas chefstiteln chef för den amerikanska finansinspektionen, Securities and Exchange Commission (SEC).

Mary Jo White har kallats för ”a no nonsense-pit bull” av tidigare kollegor. Och hon har lovat att gå hårt åt landets största finanshus för att skapa ordning och reda efter finanskrisen. Budskapet kretsar kring att antalet uppgörelser där de anklagade slipper medge fel ska minska. Om det ligger i allmänhetens intresse ska de anklagade istället straffas i domstol.

Men vänta lite nu…

Jag har tidigare skrivit om att finanshusen inte bara är ”too big to fail” utan därmed också ”too big to jail.”

Även om myndigheterna har gjort sitt bästa för att hävda den raka motsatsen har det varit ihåliga ord. Titta bara på fjolårets uppgörelse med HSBC där myndigheterna med stolthet i rösten förklarade att man lyckats sno åt sig 1,9 miljarder dollar från banken sedan den anklagats för pengatvätt.

HSBC åtalades inte, inga anställda heller. Något sådant, resonerades det, skulle kunna sätta det finansiella systemet i allt för stor gungning och i slutändan eventuellt sänka hela HSBC.

Den amerikanska justitieministern Eric Holder har slutligen valt att lägga korten på bordet och erkänna problematiken. När han ställdes inför senatens domarkår avslöjades det att han inte gått vidare med ärenden på grund av just rädsla. Rädsla för att det skulle kunna äventyra det finansiella systemet.

– Jag är orolig att några av finansinstitutionerna har växt sig så pass stora att det har blivit svårt för oss att åtala dem när vi indikationer på brott. Om vi åtalar dem, och vi tar dem till rättssalen, riskerar det slå negativt mot landets ekonomi, eventuellt också världsekonomin.

– Jag tror det är ett resultat av att några av de här institutionerna har blivit för stora.

Uttalande går stick i stäv med Barack Obamas löfte om att skattebetalarna aldrig mer ska behöva betala för att rädda finansaktörerna. Att USA ännu inte är där är självklart. Av storreformen Dodd-Frank, som ska garantera just detta, har bara runt en tredjedel implementerats.

Elizabeth Warren drog strax efter Eric Holsters framträdande följande, korrekta, slutsats i ett meddelande:

– Det har gått nästan fem år sedan finanskrisen men de stora bankerna är ännu för stora för att falla.

– Justitiekansler Holders vittnesmål om att de största bankerna är ”too big to jail” visar än en gång att förhindrandet av ”too big to fail” går på övertid.

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter