Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

– Det är dags att vi slutar subventionera de riskfyllda metoder Wall Street ägnar sig åt. Vi har sett hur ”too big to fail” även är ”too big to manage”, ”too big to regulate”, och ”too big to jail”.

Så lät det 2010 när den demokratiske senatorn Sherrod Brown plötsligt krävde att USA:s storbanker skulle splittras upp.

Han håvade totalt in ytterligare 32 röster från andra senatorer – 18 för få för att få majoritet i frågan.

Tre år senare tycks frågan ha fått än mer stöd i såväl Washington som Wall Street. Sanford ”Sandy” Weill är bara en av många som har överraskat och menat att dagens Wall Street växt sig allt för stort.

I politikens korridorer har Sherrod Brown funnit en allierad i den republikanske senatorn David Vitter. Och tillsammans har de tagit på sig uppgiften att försöka förändra banksystemet.

Förslaget finns att läsa nedan men sammanfattningsvis handlar det om att avkräva de amerikanska bankerna en kapitaltäckning på 10 procent samt att de finansinstitut som har mer än 400 miljarder dollar i tillgångar (det vill säga alla stora banker ni kan rabbla upp…) ska bunkra upp ytterligare pengar beroende på storlek och risk. Dessutom ska bankerna förbjudas att ens undkomma nya regler, centralbankens möjligheter att hjälpa finansvärldens skuggsektor i stort sett försvinna och USA dra sig ut ur Basel III.

Enligt de nya reglerna skulle ingen av de amerikanska storbankerna ha klarat de nya kraven under fjolårets andra kvartal.

Det internationella regelverket Basel III är ifrågasatt. Många företrädare för hårdare tyglar har länge menat att kapitaltäckningskraven gör det allt för enkelt för bankerna att manipulera siffrorna. Kollega Andreas Cervenka var nyligen inne på ämnet i sin blogg. Om USA skulle överge Basel III är frågan hur mycket bärkraft det skulle få internationellt – nog för att leva vidare?

Sherrod Brown och David Vitter har surnat till för att deras förslag läckt ut och anklagar nu Wall Street lobbyister för att stjäla det så att den kan fortsätta räddas av skattebetalarna.

Duon tror själva att de kan få 50-60 röster i senaten, vilket skulle vara nog i den instansen. Men vägen till att införlivas är däremot lång och lita på att Barack Obama lär kunna sätta sig på tvären.

För några år klottrade presidenten dit sin namnteckning på reformen Dodd-Frank, ämnad att garantera att skattebetalarna aldrig mer skulle behöva rädda Wall Street. Det var en prestigeförändring som han stolt hållit fast vid även om den inte har nått sina mål – något som till och med centralbankschefen Ben Bernanke nu medger.

Brown-Vitter Draft

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter