Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

Vi har vant oss vid beklagande ord från Occupy Wall Street och andra aktörer om att nationens bankväsende inte riktigt fungerar som det ska.

Nu får de instämmande nickar – från självaste centralbanken.

I den årliga rapport som den regionala Federal Reserve-enheten i Dallas har knåpat samman rymmer nämligen en hel del syrligt material kring det finansiella tillståndet i USA just nu. Rapporten publiceras för övrigt strax efter att centralbankens huvudkontor godkänt merparten av bankerna i sitt senaste stresstest.

Trots den stora finanskrisen 2008, och likaså trots att nya regelverk har satts upp, rymmer marknaden fortfarande en kartelliknande grupp storbanker som hindrar ekonomin från att växa och ännu är för stora för att få falla.

Sanningen att säga, hävdar Federal Reserve (Fed) i Dallas, så är den enda skillnaden den egentligen att bankerna har blivit ännu större än vad de tidigare var.

”Under nuvarande upplägg så skulle myndigheterna än en gång få rycka ut” för att rädda systemet, skriver Fed-chefen Richard Fischer och hans kollegor bland annat och pekar på att bankerna ännu är för tätt sammankopplade med varandra.

Han har tidigare varit skarpt kritisk till arbetet med att förhindra att skattebetalarna ska lämnas med nya notor när bjässarna börjar svaja nästa gång. Nu menar han att de har ökat sitt oligopol och har resurser nog för att kunna motstå åtgärder och krav från de statliga myndigheterna.

Richard Fischer är dessutom kritisk till att det inte längre är centralbanken eller annan relativt fristående institution som kommer få till uppgift att försöka få ordning på det finansiella systemet under nästa kris. Istället vilar ett ännu större ansvar nu på finansministern och presidenten, vilket innebär att det alltså har blivit än mer politik i att rädda bankerna.

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter