Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

Att det lär bli reaktioner på marknaden om USA misslyckas med att höja skuldtaket eller enas om hur det enorma budgetunderskottet ska lösas har stått klart en längre tid. Nu har Credit Suisse tagit på sig den otacksamma uppgiften att försöka nagla fast exakt vad som är att vänta.

Att det är omöjligt att veta gör att vi givetvis får ta uppgifterna med en näve salt. Minns exempel bara hur fel analytiker och experter hade under finanskrisen om hur marknaden skulle reagera. Likväl är ändå uppgifterna värda att repetera eftersom den schweiziska storbanken i alla fall ger sig på en gissning.

Om politikerna misslyckas med att såväl höja skuldtaket som att enas om budgetunderskottet kommer BNP-utvecklingen att falla med 5 procent som ett direkt svar på att landet måste kapa rejält i utgifterna – något som ger de amerikanska invånarna mindre pengar i plånboken. Ska USA komma på fötter är det just viktigt att invånarna spenderar, konsumtionen står för cirka 70 procent av BNP.

För det andra kommer börsen att rasa med 30 procent och investerarna att fly till säkrare placeringar eller företag med stor kapitalbuffert. Samtidigt faller dollarn och oljepriset medan guldpriset lär stiga till nya rekordnivåer.

Om politikerna däremot inte lyckas enas om en lösning kring budgetunderskottet men höjer skuldtaket förväntar sig Credit Suisse att USA:s BNP kommer att falla med 0,5-1 procent för var månad som går till dess att frågan är löst. Samtidigt kommer börsen att falla med 10-15 procent.

Credit Suisse ger det 50 procents chans att kreditvärderingsinstituten börjar såga i USA:s toppbetyg, AAA, även om frågorna får en lösning. Även om en nedgradering sker så tvivlar banken på att det skulle ge några större biverkningar förutom fördyrade lånekostnader.

– Vi är inte allt för oroade över effekterna. Exempelvis har Japan har en obligationsränta på 1,1 procent och AA- i betyg. Många innehavare av amerikanska statspapper har inte begränsningar för vad de får äga kopplat till kreditbetyget, säger Andrew Garthwaite, som är en av de som står bakom undersökningen, till CNBC.

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter