Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

I runda slängar beräknas finanskrisen ha kostat den amerikanska ekonomin 150 000 miljarder kronor.

För att garantera att några liknande bottennapp aldrig mer nås har Barack Obama bland annat lanserat Dodd-Frank – ett massivt regelverk men som hackats sönder och samman av finansindustrins lobbyister när det färdats fram genom Washingtons korridorer.

Vissa förslag som ämnar skärpa kraven för Wall Streets största drakar har försvunnit helt – andra har urvattnats så pass att det knappt ens går att se likheter med ursprungsförslagen.

Nyligen publicerade New York Times också en artikel som pekade på exakt hur det kan gå till väga när löftena om invånarnas framtida säkerhet sopas under mattan.

Tidningen lyfter särskilt fram hur ett lagförslag, ämnat att faktiskt släppa på tyglarna kring flera typer av handel, utan större svårigheter har kunnat valsa igenom kongressen.

Lagförslagets författare: Finansindustrin.

Mejlkonversation avslöjar hur Wall Streets lobbyföreträdare har varit involverade i att formulera nästan samtliga av lagförslagets formuleringar. Främst är det Citigroup som har blandat sig i ärendet och såg sig nödgade att fingra på hela 71 av 85 rader. Två formuleringar är dessutom nästan ordagrant kopierade från bankens förslag.

Enligt samma artikel framkommer också hur politikerna i Washington börjat bli allt mer vänligt inställda till Wall Street. Inte bara handlar det om republikanerna, hävdar New York Times, utan även demokraterna.

Det är å andra sidan något som Open Secrets, som följer pengarna inom politiken, till viss del motsätter sig. Upp emot 70 procent av de cirka 10 miljoner kronor som på sistone har pumpats in på kongressledamöternas konton har landat hos republikanerna.

Inte särskilt förvånande kanske. Men intressant blir det när icke vinstdrivande Maplight, med liknande funktion som Open Secrets, lägger sig i debatten och visar på samband.

Sajten hävdar lobbyingen har ökat från finansindustrin och pekar på hur en kongressledamots godkännande för den ovan nämnda lagen omedelbart renderade i nya pengar. De som ställde sig bakom lagförslaget tog emot dubbelt så mycket pengar som de som motsatte sig det och fick, närmast omedelbart efter sitt stöd, se en välgörenhetsmiddag arrangeras till sin fördel. En plats på en sådan tillställning kostar vanligtvis över 15 000 kronor.

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter