Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

De har grunnat, de har försökt angripa problemet – och de har lämnat walk over.

Den amerikanska finansinspektionen vs robothandeln är en utklassningshistoria.

För trots mer än ett års utredning säger sig Securities and Exchange Commission (SEC) ändå inte förstå hur allt fungerar. Dessutom uppger man sig sakna resurser för att rent bokstavligt faktiskt kunna hänga med i handeln – en handel som sker på bråkdelen av en sekund och där order efter order som matas in i systemet faktiskt aldrig verkställs.

Nu har det börjat ledsnas kring det bristfälliga arbetet från SEC och ett företag i Wisconsin har helt sonika stämt finansinspektionen för inget mindre än inkompetens.

Bakom ärendet ligger en långtgående strid där EMM Holdings anklagare robothandlaren Quantlab Financials för bedrägeri. Mer om det här och här.

Den som försvarar robothandeln brukar hävda att det enbart är av godo eftersom det för in pengar i systemet och att ”kritikerna inte förstår.” De som är just negativt inställda menar å andra sidan att högfrekvenshandeln förstör aktiemarknaderna, att den skapar orättvisor, undergräver förtroendet på marknaden och att hela systemet riskerar att skadas när datorerna tar över.

En ny rapport från centralbanksenheten i Chicago pekade just också på hur högfrekvenshandeln har tagit över majoriteten av världens handel, samt att många av aktörerna knappast kan kontrollera sina maskiner.

Det sistnämnda kanske är väl hårt uttryckt men det finns förstås en bra dos sanning i det. Att det finns en risk med robothandeln som är värd att återkommande flagga för och värd att reglera är självklart. Det är just nu en okontrollerad marknad där insatserna är höga. Det senaste exemplet som visar att åtgärder behövs är Knight Capital. Vi minns förstås också den tokfiaskoartade noteringen av börsoperatören BATS som föll på eget teknikstrul.

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter