Vetenskapen ska ta det försiktigt med Sanningarna

Vetenskapen är en av mänsklighetens förnämsta landvinningar. Den har skapat förutsättningar för mänskligheten att bryta vår utsatthet inför naturens och slumpens nycker och låta oss forma ett gott och angenämt liv.

Men inte heller vetenskapen är immun mot missbruk. Det är alltför vanligt att man utanför, men tyvärr också inom vetenskapssamhället, får för sig att vetenskapens för närvarande bästa hypoteser är detsamma som Sanningar med stort S, och tror man detta ligger det inte långt borta att man vill driva igenom Sanningen med hjälp av hårdför politik.

En missriktad vetenskapsdyrkan kan leda till enögdhet och självtillräcklighet: Om det vi vi anser oss veta är Sant måste ju det som andra hävdar vara Falskt, och de som hävdar det Falska vara vilseförda eller ondskefulla. När vetenskapen ska användas i samhället måste det ske med ödmjukhet och det måste finnas plats även för andra värden: yttrandefrihet, respekt, rättssäkerhet och, inte minst, fortsatt vetenskaplig öppenhet. Visst kan vetenskapens ”sanningar” vara så starka att de går att agera utifrån – annars skulle vi knappast ha kylskåp eller rymdfärder – men ibland sker kunskapsgenombrott som omkullkastar även väletablerade föreställningar.

Inget av detta är nytt, men jag kommer att tänka på det när jag läser om de senaste frågetecknen kring IPCC och klimatfrågan. Jag har inte naturvetenskaplig kunskap så det räcker att självständigt ta ställning till klimatforskningen; jag måste lita till auktoriteter. Läget tycks mig då sådant att det är klokt att sträva efter begränsningar av CO2-utsläppen. Dels har sådan politik karaktär av förnuftig försäkring mot ett riskscenario med stora mänskliga och ekonomiska kostnader, dels har det med sig andra gynnsamma effekter som mindre oljeberoende, mindre makt till råvaruproducerande länder, mindre skövling av naturen etc. (Även om man inte ska glömma eländet som har följt i etanolfeberns spår.)

Men det är klart att åtgärdernas kostnader hela tiden måste prövas mot kostnaderna i form av utebliven utveckling – och det är klart att vetenskapen även på detta område måste visa ödmjukhet och ifrågasättas. Inte ens klimatforskning med ädelt uppsåt producerar idel Sanningar.

True blue?

Boris Johnson har sett Avatar.

Hägglund bortom utbud och efterfrågan

Göran Hägglund hämtar stöd hos den tyske ekonomen Wilhelm Röpke i sitt tal på KD:s kommundagar. Sämre auktoriteter kan man vända sig till. Röpke (1899-1966) var en av arkitekterna bakom efterkrigstidens tyska under och en genuint humanistisk tänkare. Han var starkt för marknadsekonomi och skeptisk till den stora staten, men han var noga med att betona att människan inte är en isolerad entitet och konsument utan att hon är en kultur- och samhällsvarelse. En av hans viktigaste titlar heter ”Bortom utbud och efterfrågan” på svenska.

När kulturen och samhällsgemenskapen trasas sönder kommer inte heller marknaderna att fungera på ett bra sätt, menade Röpke. Det ligger mycket i det.

För ett drygt årtionde sedan skrev Johan Hakelius en utsökt introduktion till Röpkes tankevärld: Förmögen till värdighet (Timbro, 1999).

TV4 rekryterar inte Björn Elmbrant

Nej, TV4 satsar inte på Björn Elmbrant när man inrättar en ny tjänst som subjektiv och ställningstagande politisk kommentator. Elmbrant huserar ju på Dagens Arena som visserligen kallar sig rödgrön men som nyligen har fördömts för högeravvikelse på Aftonbladets kultursida.

Några sådana problem lär inte Jan Scherman få med Lena Sundström, som tydligen är den som under valåret ska lotsa TV4:s tittare rätt. Vad tv-tittarna har att se fram emot uttrycks i stället rätt väl i en mening på Wikipedias sida om LS: ”Sundström debuterade som författare 2005 med boken Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar, där hon utifrån ett vänsterperspektiv kritiserar Socialdemokraternas utveckling under de senaste decennierna.”

Det lär väl inte dröja länge innan tittarna blir varse såväl vad Sundström som inte förstår som vilka personer hon inte gillar. Kan vara bra att ha med sig in i valbåset.

Sundström ska kompletteras/balanseras med Helan Gissén. Profilerad borgerlig kommentator? Det framgår inte av rapporteringen…..

Vad som däremot framgår är att TV4 funderar på en ny paroll: ”TV4: TV2 i kvadrat!”

Pensionssystemet 101

Barnläkaren Anders W Jonsson från Gävle är för tillfället ledig från sin tjänst och arbetar i stället för Centerpartiet i statsrådsberedningen. På sin blogg har han lagt ut ett mycket tålmodigt och utförligt brevsvar till en arg pensionär som hotar att rösta på Sverigedemokraterna, eftersom han är missnöjd med sin pension. I brevsvaret finns en hel del matnyttig information om pensionssystemet och pensionspolitiken för den vetgirige, till exempel vad gäller den så hett omdiskuterade överföringen av resurser från AP-fonderna till statsbudgeten.

Hur de (vi!?) stal barnens framtid och hur de (vi!?) kan lämna den tillbaka

Jag har just läst Danny Finkelsteins anmälan av David Willetts nya bok The Pinch, och jag har lagt en beställning hos Amazon. Willetts är inte bara underhusledamot för tories. Han är en självständig och originell samhällstänkare, och han har alltid intressanta saker att säga.

Medan andra politiker ligger på soffan hos pr-konsulterna, när de inte trängs i samhällsdebattens trånga mittfåra, har Willetts ställt de mer grundläggande frågorna. Han utgår dock inte från abstrakta principer utan den historiska erfarenheten. England har under mycket lång tid varit ett land av små familjer, inte storfamiljer eller klaner, enligt Willetts och detta har främjat rörlighet och individualism. Den sociala solidariteten har framför allt bestått i ett ömsesidigt ansvarstagande över generationsgränserna.

Under tryck av demografi och värderingsförskjutningar har denna ömsesidighet tunnats ut, menar Willetts, som har givit sin bok underrubriken How the Baby Boomers Stole Their Children’s Future And How They Can Give it Back. Nu ser han det som en huvuduppgift för politiken att ta ansvar för frågor som har att göra med den långa sikten och en renässans för det osynliga kontraktet över generationsgränserna. Finkelstein nämner särskilt klimatförändringarna, äktenskapet, arvsfrågor, valfrihet i skolan och lägre skuldsättning.

Demografins betydelse för samhällsutvecklingen är kroniskt underskattad. Nu finns en bok som tacklar frågan dels ur ett modernt konservativt perspektiv, dels utan att fastna i statistisk kohortexercis (i alla fall om man törs utgå från vad Willetts tidigare skrivit). Jag återkommer när jag läst, men det verkar onekligen lovande.

Saab får en träsko på gaspedalen

Enligt flera olika nyhetsbyråer är det klart med Spykers köp av Saab. I stället för en amerikansk brogue på bromsen blir det en holländsk träsko på gaspedalen. Affären innebär knappast ett löfte om frid, lugn och ro för Saab och alla anställda – bilbranschen är utsatt för stenhård konkurrens och Spyker är ett oprövat kort. Men en lättnadens suck, sänkta axlar och en andhämtningspaus kan väl alla inblandade, inklusive Maud Olofsson och Jöran Hägglund, vara värda.

Saab har trotsat tyngdlagen förut; det vore onekligen häftigt om de lyckades göra det igen.

Britterna oroar sig för den stora staten

British Social Attitudes survey visar att fler britter identifierar sig med de konservativa än med Labour. Det är första gånger på två decennier. Vad gäller värderingar har britterna blivit mer skeptiskt inställda till skatter, mer socialt toleranta och mindre angelägna om att höja earbetslöshetsunderstödet. Det verkar som om många fruktar de långsiktiga konsekvenserna av regeringen Browns stimulanspolitik och de stora underskott som följer i dess spår.

Veckans Affärer bluffar om könskvoteringen

Veckans Affärer fick bli budbärare när Per Schlingmann gick emot det parti han är tänkt att företräda och kräver könskvotering till bolagsstyrelser. Nu följer VA upp med artikeln”Experter positiva till kvotering”.

Detta belägger VA:s demonreporter genom att tala med tre personer: en fackföreningsledare som gillar Schlingmanns utspel, Gunilla Ahrén som ”hoppas att det inte behövs” och Sven Hagströmer som är emot.

En fackföreningsledare av tre tillfrågade blir ”experter positiva”. Experter, indeed…. Vilket scoop! Vilket skämt!

Hälften kvar till undervisningen är uselt

I ett mycket läsvärt och konstruktivt inlägg på DN Debatt talar LR-ordföranden Metta Fjelkner för att skolbudgetarna i högre utsträckning ska gå till undervisning och i mindre utsträckning till administration.Sverige är ett av de länder i världen som lägger högst andel av sin BNP på skolan men också ett av de länder där själva undervisningen får lägst andel av skolsatsningarna. Inte mer än hälften! Fjelkner riktar särskilt in sig på administrationen; jag tror att man också behöver tänka nytt om lokalkostnaderna.

LR:s metod för att åstadkomma förändringen är att skifta ansvaret för undervisningsfinansieringen från kommunerna till staten. Det är ett grepp som är väl värt att titta närmare på. Sverige bör förstås inte lägga sig till med något genomcentraliserat system av fransk modell – skolor, rektorer och lärare bör ha stora möjligheter att själva utforma verksamheten – men det är uppenbart att dagens kommunala huvudmannaskap inte fungerar tillräckligt bra. Alltför många kommuner är alltför oengagerade i kunskapsresultaten.

Rent allmänt är det föredömligt att diskutera hur befintliga medel kan användas bättre i stället för att ständigt kräva större och större offentliga utgifter. Är det något begrepp som behöver användas flitigare i diskussionen om stat och kommun, så är det ”valuta för pengarna”.

Brännpunkt
Göran Arrius och Johannes Danielsson BRÄNNPUNKT

”Det krävs samarbete över blockgränsen”

Saco: Viktiga reformer måste säkras.

”Moderaterna bör ta
debatt om migration”

Brännpunkt

Teodorescu: M måste möta oron.

”Branden i lägret förändrade läget”

BRÄNNPUNKT

Avhysningen borde ha stoppats.

”Felaktig bild av insatsen”

Replik

Kronofogden svarar på kritiken.

”Vägledning i fall
med hatbrott”

David Brax:

Ny dom i hovrätten är viktig.

”Hur Löfven än gör kommer SD gynnas”

BRÄNNPUNKT

Lodenius: Sitter fast i en rävsax.

”Är SD:s framgångar
också en fantasi?”

SLUTREPLIK

”Kan inte lösas med enkla grepp.”

”Mytbildning om rasistiskt Sverige”

REPLIK

Finns andra skäl till segregationen.

”Alla elever måste
få komma till tals”

Skolledare om arbetet mot rasism.

”Vi måste ändra
vår syn på arbete”

Wijkman:

It-ministern har dimmiga begrepp.

”Felsyn att ny teknik är ett hot”

Hatt (C):

Yrken har vuxit fram – och försvunnit.

Kontakta oss

Välkommen till debatten i SvD

Vi tar emot artiklar i aktuella ämnen. Maxlängd är 5500 tecken, kortare går bra. Carina Stensson, redaktör, Carl-Johan Bilkenroth, biträdande redaktör. Mejla brannpunkt@svd.se.

BRÄNNPUNKT DIREKT

”Låt SD få visa vad
de går för istället”

Läsarna om vilka partier som bör samarbeta.

BRÄNNPUNKT DIREKT

”Kan någon övertala Reinfeldt att stanna?”

Så tyckte läsarna om snabba avgången.

BRÄNNPUNKT DIREKT

Gör Stefan Löfven rätt när han nobbar V?

SvD-läsarna om S, V och blockpolitiken.

BRÄNNPUNKT DIREKT

Hur ser du på valresultatet?

Så tyckte läsarna.

Ledare

En god affär

KRÖNIKA

Vi behöver en ordentlig vinstjakt i välfärden.

Radikala reformer behövs i Ukraina

KOLUMN

Problemet innan kriget låg i en enda produkt: gas.

Grovt felaktig bild av svensk utbildning

OP-ED

Det svenska systemet uppmuntrar bra skolor att växa.

Dags för god ton

LEDARE

Då var god ton något småborgerligt som fördömdes i de radikala vänsterlägren.

En historielektion
att ta till sig

KOLUMN

En rad teorier om varför SD ökar har förts fram, men man har glömt den uppenbara.

Cameron klarade första hindret

LEDARE

Folkomröstningen i Skottland gör det lättare för andra EU-länder med separatister.

Vilken vänstervåg?

LEDARE

Rödgröna har inte flyttat fram sina positioner en millimeter.

Valets hemlighet

LEDARE

Skyddet för valhemligheten behöver bli bättre än idag.

Vänster kan du
vara själv, Löfven

LEDARE

Alliansledarna tar ansvar, bara inte just som S vill.

Norge, Sverige, nationalism och elit

Gästledarbloggen Larsson läser