Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

TCO:s nya storförbund Unionen välkomnar mp:s utspel om att gör a-kassan till en del av det obligatoriska socialförsäkringssystemet. Det är ingen liten sak. Jo, kanske för världen. Men inte för umgängestonen i vänsterblocket.

Mona Sahlin känner sig uppenbart bekväm i umgänget med mp. Den gröna retoriken känns fräsch och idealistisk; den offentliga sektorn ska vara stor fast man kan tänka sig lite valfrihet, och småföretagare är helt OK. Det är bara en sak – de gröna har inte det där riktiga facktycket.

Många i LO knyter fortfarande händerna när de kommer att tänka på mp:s ”svek” som ledde fram till tvåmannaundantaget i Las och förbudet mot blockader av familjeföretag. Många i mp knyter fortfarande händerna när man kommer i håg vilken mobbningskampanj som LO drev mot de gröna när besluten skulle fattas.

Och nu a-kassan.

Och snart Lars Ohly.

I dagsläget råder stillhet och frid i de rödgröna relationerna. Så småningom friskar det i.