Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det är förstås bra om den nya etniska mångfalden i Sverige går igen även i sektorer som högskolevärlden, juridiken och polisen. Men att försöka komma dit genom statlig positiv särbehandling, dvs statlig diskriminering, är att kasta ut barnet med badvattnet.

Det är ju just i positiv särbehandling som man behandlar människor som representanter för ett kollektiv och inte som individer.

Det är diskriminerande mot dem som inte blir antagna av det enda skälet att de har fel etnisk bakgrund – och det skapar ofelbart konflikter, när grupper ställs emot varandra.

Därför är det utmärkt att Centrum för rättvisa hjälpt två Uppsalastudenter som kvoterats bort från juristlinjen att stämma universitetet. Uppsala universitet har förlorat i både tingsrätten och hovrätten och nu är ärendet uppe i Högsta domstolen. Ett tydligt nederlag för JK Göran Lambertz, som företräder staten, skulle vara ett ytterst välkommet besked.

Men oavsett hur det går i HD bör den borgerliga regeringen ändra lagen så att det inte behöver vara en tolkningsfråga om det är tillåtet för statliga institutioner att ägna sig åt etnisk diskriminering.