Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Ex-riksdagsledamoten Birgitta Wistrand (M) och statsvetaren Jørgen Elklit har en gemensam artikel i dagen Politiken, där de menar att svenska val inte håller en acceptabel internationell standard.

Argumenten är två: Dels är det svårt för nya partier att få sina valsedlar tryckta och distribuerade; det förekommer att väljar inte hittar valsedlar för det parti man skulle vilja rösta på. Dels utgör valsedelsutdelningen utanför vallokalerna en subtil påtryckning på väljarna. Valkretsarna är små och det är inte osannolikt att man känner valarbetarna och man sänder som väljare en signal vare sig man tackar ja eller nej till en valsedel.