Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

KD-diskussionen fortsätter. KDU-ordföranden Charlie Weimers har skrivit ett lika långt som läsvärt inlägg på sin blogg om möjligheterna för KD som ett modernt, borgerligt och värdeorienterat parti. Om moderpartiet kunde ta intryck därav skulle mycket vara vunnet för borgerligheten i allmänhet och KD i synnerhet.

Framför allt vederlägger Weimers effektivt idén om att ett KD med mer tydligt konservativ profil skulle innebära en återgång till KDS. Han går igenom vad KDS egentligen stod för och konstaterar att detta har mycket lite med såväl konservatism som borgerlighet att göra: den gången var det blandekonomi, kärnkraftsmotstånd och en godhjärtad men ganska naiv syn på bistånd som gällde. KDS ville stå vid sidan om blocken men ter sig merd dagens glasögon som ett utpräglat vänsterparti. Weimers sammanfattar: ”Jag hade inte varit medlem i det gamla KDS. Jag är nämligen kristdemokrat och det gamla KDS var inte kristdemokratiskt.”

För övrigt fortsätter Ingerö att skriva bra i frågan. I ett nytt inlägg förundras han över hur KD har lyckats att systematiskt reta upp varenda tänkbar väljargrupp.