Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Rinkebyskolan, som fått mycket beröm genom åren, har hamnat i blickfånget, när det blivit känt att en stor del av eleverna i nian – 30-50 procent – riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

Skolborgarrådet Lotta Edholm
konstaterar att det är ett stort misslyckande för skolpolitiken i Stockholm att eleverna vid vissa grundskolor presterar så dåligt (medan många andra gör väl ifrån sig). Segregationen är en viktig del i dramat, stuidieresultaten skiljer sig mycket från skolor med många elever från studievana hem och skolor där många elever har mindre gynnad bakgrund.

Men sedan är förstås frågan hur man ska tackla problemet, och där kommer olika uppfattningar fram på ett intressant sätt i dagens dn.se.

Så här skriver Jonna Sima på sin blogg: [A]lla har olika förutsättningar. Och i skolor i hårt segregerade områden är dessa olikheter ännu tydligare. Det är det som avspeglas i de stora betygsskillnaderna bland Rinkebyskolans elever. Ett Godkänt-betyg för vissa med sämre förutsättningar kan vara en lika stor prestation som för andra som får ett MVG i samma ämne.

Och så här säger Malla Taipale, som är rektor vid Enbacksskolan i Tensta. (Där har de allra flesta av eleverna utländsk bakgrund, men 83 procent av niorna var behöriga att söka till gymnasiet i våras:

– Jag tror att det finns en förlegad syn på det här området. Det handlar om att samhället tror att barn som inte ser svenska ut inte skulle klara sig i skolan, säger hon, och fortsätter:
– Vi ska inte tycka synd om de här barnen. Vi ska ställa samma krav på dem som på alla andra barn. De har samma rätt till kunskap och utbildning.

Alla vet att skillnaderna finns, men det är väldigt lätt att ta steget från att ha vetskap om skillnadernas existens till att låta dem bli en ursäkt för svaga resultat. Ja, när Skolverket gjort inspektioner har kommuner kunnat få goda betyg trots att eleverna presterat väldigt svagt – för enligt verkets sk Salsa-modell borde resultaten ha varit ännu sämre.

Visst kan det, som Jonna Sima skriver, vara en stor prestation av en elev att uppnå G trots att han lever och verkar i strulig miljö. Men tyvärr blir hans kunskaper inte MVG-mässiga för det.