Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

”[D]ebatten ska tas om deras politik och inte handla om Wetterstrands CV. Jag stör mig oerhört på den typen av retorik. SvD borde ta ett större ansvar för att städa bort den typen av retorik.”

Så skriver M-politikern Kent Persson i sin blogg apropå Göran Skyttes lördagskolumn om Maria Wetterstrand. Jag tycker att Persson är fullständigt ute och cyklar.

Självklart är kandidaternas personliga erfarenheter och duglighet av största betydelse när väljarna ska ta ställning. I synnerhet när det gäller politikens toppledare. Naturligtvis är det viktigt med ideologi och sakpolitiska förslag, men när det oväntade inträffar, när man ska leda landet genom en kris, kommer man inte långt med att ha solidariserat sig med ett program: då är det annat som gäller.

Det heter inte ”förtroendevald” av en slump. Politiska ledare begär och får medborgarnas förtroende att styra och detta har en viktig personlig dimension. Ibland har statsvetare och andra försökt gömma undan detta i Sverige, betrakta politiker som utbytbara företrädare för ett intresse och förneka att individen spelar någon roll. Men den hållningen är i snabb reträtt – för övrigt med Perssons eget moderata parti som pådrivande kraft: Moderaterna mer än några andra efterlyser som bekant ett större inslag av personval.

Men varför ska man ha personval om personerna och vad de har uträttat inte betyder någonting?