Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

DN minne verkar selektivt. Apropå 70-talsdebatten om löntagarfonder, skriver tidningen sin försteledare: ”…då var det kollektiv facklig ägarmakt i löntagarfonder, solidarisk lönepolitik och fördvärgligandet av det privata kapitalet som skulle lösa den inneboende motsättningen mellan företagsekonomisk och samhällsekonomisk rationalitet. Man talade så på den tiden.”

Nej, det gjorde man inte.