Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Stora delar av läromedlen i svenska för invandrare ”skulle ha kunnat skrivits på det socialdemokratiska partihögkvarteret”. Det konstaterar Expressen i dag (sid 24, ej on line). Tidningen har tagit del av Timbrorapport, som avslöjar indoktrineringsförsöken.

Att döma av de citat som Expressen återger har de utbildningsansvariga lagt ut läromedelsproduktionen på Dala-Demokratens ledarredaktion. Här talas om giriga direktörer och ädla fackföreningsaktivister på ett sätt som får 1970-talets barnprogram att te sig som rena borgarpropagandan.

”Det påminner om vad jag som liten studerade i iranska skolor”, säger en av rapportförfattarna, Nima Sanandaji och fortsätter: ”men där rådde åtminstone inga tvivel om att materialet var propaganda”.