Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Pär Nuder talar på s-kongressen om att det behövs en fullständig översyn av hela skattesystemet. Men vad betyder det? Har han på något sätt antytt vilja till konstruktivt förnyelsetänk? Inte vad jag har kunnat notera.

Den enda punkt där Nuder är glasklar är att förmögenhetsskatten inte ska sänkas. Denna uppfattas allmänt som den allra mest företags- och jobbskadliga skatten i förhållande till vad den drar in till staten. Och just den ska inte justeras. Ideologin säger nej.

Hur bra blir en jättereform om den sortens tänkande ska ligga till grund för den?