Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Människor tycker att de betalar mer än tillräckligt i skatt – 2 procent tycker att skatterna är för låga, medan 34 procent tycker att de är för höga – men väldigt många har dimmiga begrepp om hur mycket de egentligen betalar. Det visar en färsk rapport från Globaliseringsrådet.

Ett stort flertal vet inte var gränsen går för statlig inkomstskatt (ca 52 procents marginalskatt i stället för kommunalskattens ca 32). Man vet inte om man betalar statsskatt eller ej. Bara hälften känner till jobbskatteavdraget.

Det finns förstås flera förklaringar, men en är att skattesystemet bara blir mer och mer svåröverskådligt. Jobbskatteavdraget har stora poänger, men det har inte blivit lättare att hålla koll på hur mycket man betalar. Det är ingen dum idé med en långsiktig satsning på skattereform för ökad begriplighet och smidighet. Men det är klart, ska det vara någon poäng med en sådan reform måste det finnas politiska ledare som är beredda att vara åtminstone lika djärva som Ingvar Carlsson och Stig Malm var när de accepterade den stora skattereformen och en högsta marginalskatt på 50 procent.

I dag finns bara en skara mittenpartister på den partipolitiska barrikaden. Det duger inte.