Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det irakiska valet i dag har inneburit ett stort steg framåt för demokratin inte bara i Irak utan i hela Mellanöstern. Många människor, 60-70 procent av de registrerade väljarna, har trotsat terroristernas hot och gått till vallokalerna. De har vägt den långa siktens vinster mot den korta siktens risk och långsiktigheten har segrat. Det är lika värdefullt som glädjande.

På kort det tid har det varit val i Afghanistan, Palestina, Irak. Inget av dem har varit perfekt enligt skolboken, men i verkligheten har de varit viktiga besked om att en demokratisk utveckling har möjligheter även i denna del av världen. Inget säger att vanligt folk just i Mellanöstern är begivna på diktatur och frånvaro av medborgerliga fri- och rättigheter.

Runt om i Västvärlden har den nya vänstern, den som ogillar Amerika långt mer än den gillar demokrati och öppenhet, hetsat mot det irakiska valet. I dag har irakierna givit dem svar på tal.