Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Även Peter J Olsson i Kvällsposten tar upp Fokus undersökning, som utnämner Värnamo till Sveriges bästa integrationskommun.

I Malmö fungerar inte integrationen, konstaterar Olsson. Utanförskapet är stort. Integrationen över Öresund skjuter däremot fart. Svenska och danska miljöer blir allt mer sammanflätade – men människor som kommer långt bort ifrån har svårt komma in.

”Ekonomin” är inte det enkla svaret på integrationsfrågan. Mycket i Malmös ekonomi går mycket bra, och det finns en känsla av framåtskridande och nya horisonter som öppnas: kommersiellt men också kulturellt och arkitektoniskt. Men för att tillväxten också ska verka integrerande krävs mer av småföretagande, mer av arbetslinje i alla sammanhang – och mer av sociala kontakter i det civila samhällets regi.

Malmö är en förebild i kraft av sina djärva satsningar. Värnamo är en förebild i kraft av sin ansvarsfulla vardagsrytm. Bägge behövs. Bägge kan lära av varandra.