Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Så har då Försvarsmakten offentliggjort sin framtidsplan och om några minuter (i skrivande stund) inleder ÖB sin presskonferens. Det är svårt att tro att han gör det med gott humör.

Det är en sak att ser sig nödsakad att föreslå ytterligare regementsnedläggningar – det är trots allt försvarets slagkraft som måste gå i första rummet. Men det kan inte vara något njutningsmedel för honom att berätta hur klen denna slagkraft har blivit. 2 000 soldater ska kunna finnas kontinuerligt insatta, och vid full mobilisering ska vi ha 28 000 personer utöver hemvärnet. Sedan Georgienkriget i fjol har försvarspolitikerna talat med större respekt om det nationella försvaret, men vad de får för resurserna som de är beredda att anslå är ett anorektiskt försvar som inte kan möta ett hot med lite större dignitet.

Några förvirrade grodmän, som råkat simma i land utanför Dalarö, kan vi nog avvisa även i fortsättningen. Men om de har fänriken med sig? Tusan vet. Försvarsministern har beställt godväderspolitik och det är vad ÖB levererar.

Försvarsberedningen, med representanter för alla partier, skrev i sin omvärldsanalys 2007, att det stora lackmustestet på Rysslands inställning skulle bli hur landet behandlade de grannstater som också är f d medlemmar av Sovjetunionen. Kriget i Georgien gav inget roligt svar på den frågan, och det har för all del märkts i den svenska försvarsdebatten. Men inte i budgeten.

ÖB gör vad han kan med vad han får, men han får för lite. Det kan vi alla få sota för.