Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Nu har Urban Bäckström efterträtt Rogoff. Han talar om att Sverige måste bli flexiblare om vi ska kunna undvika kriser framöver. Han talar om tre sorters åtgärder för att motverka arbetslöshet:

Differentiera ingångs/lägstalönerna. Ändra turordningsreglerina i Las. Gör lönebildningen flexiblare så att man kan ta hänsyn till situationen i enskilda företag.