Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Även i den försiktiga tyska debatten ökar nu intresset för plattskatt: ett system med låga och enhetliga skattesatser.

Att alltför nervöst bara beakta skattesystemets kortsiktiga fördelningseffekter leder till handlingsförlamning och att man får svårt att hantera den internationella konkurrensen. Det är utvecklingskraften i ekononomin som bestämmer människors levnadsstandard, inte millimeterjämlikheten i skattesystemet.