Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Antalet varsel ökar snabbt. Hittills har 11 552 personer varslats i oktober, vilket motsvarar en dryg tredjedel av det totala antalet varsel 2007. På den sviktande konjunkturen är inte att ta miste.

Samtidigt är antalet öppet arbetslösa fortfarande i stort sett detsamma som för ett år sedan, sysselsättningen är högre än då, och som Ekonomifakta påpekar anmäldes det 44 000 nya jobb till arbetsförmedlingen i september. Bara senaste veckan anmäldes mer än 8 000 nya jobb.

Tre tankar:

1. Tack vare hygglig ekonomisk politik under lång tid och regeringens jobbpolitik sedan maktskiftet 2006 möter Sverige lågkonjunkturen i betydligt bättre form än vad som annars varit fallet. Om Göran Persson hade satt stopp i tid för de skenande långtidssjukskrivningarna och förtidspensioneringarna hade situationen varit ännu bättre. Snart kommer Christina Husmark Pehrssons insatser mot utanförskap att framstå som en av regeringen Reinfeldts mest långsiktigt kraftfulla insatser.

2. Det blir ännu viktigare med bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden. Det är inte rimligt att många företag letar medarbetare förgäves, medan de arbetslösa blir fler. Moderniseringen av Ams måste fortsätta, och Ams bör kompletteras med privata förmedlare som får betalt efter antalet lyckade matchningar.

3. Sedan valet har regeringens ekonomiska politik gått ut på att öka utbudet av arbetskraft. Det är utmärkt. Nu gäller det att också se till efterfrågesidan, dvs till företagens vilja och förmåga att anställa. Bristen på arbetsgivare är det största hotet mot låg arbetslöshet.