Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

En av USA:s tyngsta ekonomer, Martin Feldstein vid Harvard, går hårt åt Barack Obamas stimulanspaket. I Washington Post kallar han det för ”ett 800 miljarders mistag”. Och då ska man komma i håg att det är 800 miljarder DOLLAR han talar om.

Några av hans poänger:

• Obama vill sänka inkomstskatten med 500 dollar om året per person i ett eller två år. Feldstein konstaterar att engångsåtgärder av det här slaget inte påverkar människors långsiktiga beteende. Bara 15 procent av Bushs skatterabatt i fjol gick till konsumtion.

• På utgiftssidan är stimulanspaketet fullt av ”välmenande poster som olyckligtvis inte lär göra mycket för att öka sysselsättningen”.

• Poster på 100 respektive 80 miljarder går rakt in i delstaternas budgetar. Man vet mycket lite om vad de kommer att ge.

• Subventioner till arbetslösas sjukvårdsförsäkringar är konstruerade så att de riskerar att öka arbetslösheten.

• Många infrastrukturprojekt kommer inte i gång förrän om flera år.