Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Gårdagens utspel om ett heltäckande DNA-register har hunnit få både stöd och mothugg. Alf Svensson har entusiatiskt anslutit sig till tanken, justitieminister Thomas Bodström ställer sig avvaktande.

För en gångs skull håller jag med Bodström. Tanken att staten ska tvinga av alla medborgare fullständig genetisk information eftersom den eventuellt kan komma till nytta i framtida brottsutredningar innebär innebär ett stort ingrepp i integriteten – och ger staten för mycket makt.

Riskerna för att information ska hamna i fel händer blir mycket stora.

Och vad ska man göra med dem som inte vill lämna blodprov eller motsvarande till staten? Ska de straffas!?

Förhoppningsvis kan det trista förslaget ge upphov till en nytändning för debatten om personlig integritet. Utvecklingen har alltför okritiskt accepterat registrering, övervakning av hur vi använder informationstjänster, övervakningskameror osv.

Övervakningssamhället är över oss. Är det verkligen bara bra? Tror inte det. Hur effektivt och nyttig viss övervakning än kan vara behövs det också starka motkrafter.