Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Andelen barn i kollektiv barnomsorg har ökat kraftigt sedan maxtaxan infördes. Inte så konstigt. Maxtaxan innebär ett extremt kraftigt ekonomiskt gynnande av vissa barnomsorgsformer framför andra.

Dagis kan ofta vara bra, i alla fall för lite äldre barn. Men det är inte rimligt med denna långtgående homogenisering. Precis som barn och föräldrar är olika, borde det finnas utrymme för fler olika omsorgsformer.

Finns det någon som kan tänkas vara beredd att driva denna fråga politiskt? Var står kristdemokraterna?