Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Skattebetalarna har gjort en mätning om vad svenska folket tycker om värnskatten. Där finns flera intressanta resultat, men jag fastnar särskilt för två.

1. När man berättar hur värnskatten är utformad och frågar folk vad de tycker är det fler som vill ha dn kvar än ta bort den. Men om man berättar att den bara bidrar med en halv procent av skatteintäkterna och att den ekonomiska forskningen anser att ett avskaffande är självfinansierande eller näst intill, så byter människor åsikt. Plötsligt anser 46 procent att den ska bort och bara 31 procent att den ska vara kvar.

Det är inte klasskampsperspektivet som dominerar. Med ökad kunskap ökar stödet för det liberala förslaget. Där får moderata ministrar och många med dem något att tänka på. Man kanske inte bara kan lyssna av opinionen, man kanske kan påverka den också?

2. Det visar sig att 85 procent av värnskattebetalarna har förmögenheter som ligger under gränsen för förmögenhetsskatt (ifall den funnits kvar). Argumentet att sänkt värnskatt är att ge ”de rika” ännu mer stämmer inte. I Sverige är sambandet väldigt svag mellan hög lön och förmögenhet; det går nästan inte att jobba sig rik. Rik blir man på arv, värdestegringar och lotterivinster, i någon mån också på försäljning av eget företag.