Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

I dagens understreckare skriver Lars Lönnroth om en ny doktorsavhandling om Carl Jonas Love Almquist. Den har idéhistorisk inriktning och berättar om Almquist som opinionsbildare och idéperson. Slutsats: Almquist må ha haft sina stunder då han var inspirerad av utopistisk socialism men på det stora hela var han väl förankrad i det borgerligsa samhället.

Ingen historia är så underberättad som den svenska borgerlighetens. Politiken, företagandet, kulturen – allt skildras utan att borgerlighetens viktiga bidrag blir synliga och diskuterade. Och som en följd av allt osynliggörande har vi en räddhågsen borgerlighet med dåligt självförtroende som låter sig hunsas av socialdemokraterna år ut och år in.

Vem skriver den svenska borgerlighetens historia? Här finns mycket mer spännande och viktigt att berätta än vad skolan och Göran Persson vill att vi ska tro.