Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Riv upp regeringsbeslutet om AP-fondernas anti-bonusagerande i företag. Så skriver riksdagsledamoten Carl B Hamilton (FP) i sitt nyhetsbrev Hamiltons blandning. Han har helt rätt.

På sommaren 2008 kom regeringen med riktlinjer för synen på bonusar och rörliga ersättningar i de statliga företagen och AP-fonderna. De var välavvägda och bra. De angav att takregler måste utformas och hur stor del av den fasta lönen som den rörliga ersättningen skulle kunna uppgå till; de var tydliga med att det måste finnas ett tydligt och handfast samband mellan prestation och ersättning.

Så för en månad sedan kom ett medieutspel från regeringen om tvärstopp för bonusar till chefer i statliga företag.

Och nu har man fått upp den populistiska ångan till den milda grad att man inte bara ska ha fullständigt bonusförbud för toppchefer i statsföretag och AP-fonder, utan att staten också genom AP-fonderna ska verka för bonusförbud i företag där fonderna har investerat.

Det var just grov politisering av det här slaget som borgerliga debattörer varnade för under löntagarfondsmotståndet och när man gav AP-fonderna rätt att köpa aktier på börsen. Det är en stor besvikelse att en borgerlig regering ger sig hän åt den här sortens oöverlagda röstfiske.

Plötsligt har Maud Olofssons tal om ett ”värderingsskifte” fått en ny och olycksbådande klang.

Det var illa nog att lägga grimma på AP-fondernas styrelser och förbjuda dem att själva tänka och ta ansvar i ersättningsfrågor; det är etter värre att tvinga samma AP-fonder att uppträda som åsiktspoliser i svenska företag. Bonusar och rörliga ersättningar är väl inget undermedel för att göra god vinst, och det finns utan tvivel osunt konstruerade bonussystem, men det är något helt annat än att hävda att alla rörliga ersättningar till högre befattningshavare alltid måste vara av ondo. Det senare är att gå på tvärs mot hela idén om ett näringsliv i mångfald där man prövar olika lösningar på olika håll.

Vilka politiska ambitioner ska regeringen försöka få AP-fonderna att driva igenom härnäst? Det sluttande planet är brant och halt.