Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

The New Republics John B. Judis går igenom resultaten från Pennsylvania i detalj, och det han hittar innebär dåliga nyheter för Barack Obama. Det går dåligt i valkretsar med mycket arbetarklass, vilket inte är oväntat, men det går inget vidare bland medelklassen heller. Framgångarna kommer i collegestäder och i minoritetsgrupper, och det är en för svag bas för att bli framgångsrik i november.

John B Judis tycker sig se en koalition som påminner alltmer om den som stödde George McGovern i det demokratiska katastrofvalet 1972.

Obama förblir den mest sannolika demokratiska kandidaten, men redan nu kan man ana svår beslutsvånda hos superdelegaterna inför konventet i augusti. Ska man avsätta den kandidat som vunnit flest folkvalda delegater, eller ska man hålla fast vid honom trots växande oro för att han inte är lika strid- och valbar som Hillary C?