Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Barometern ställer den uppenbara frågan: Hur gick det till när den fastighetsskattereform som skulle ge sänkt skatt plötsligt visar sig leda till skattehöjningar för stora delar av Sveriges villaägare?

OK, det är bra med ett skattetak som gör att folk inte drivs från gård och grund. Det är bra att de värsta överraskningarna har försvunnit ur systemet. Men det känns bra tröstlöst att taxeringscirkusen är kvar, att taket räknas upp – och att 42 procent av hushållen får vidkännas skattehöjningar jämfört med läget 2006 (samtidigt som hus med mycket höga taxeringsvärden går fria).

Sällan kan guld ha förvandlats till aska lika effektivt som när finansdepartementet fick sätta tänderna i Alliansens fastighetsskattelöfte.