Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Kärntrupperna gillar inte att ha blivit tagna för givna. Det skriver jag i den här artikeln för den norska tidskriften Minerva. Den har just blivit tillgänglig på nätet.

Artikeln är ett bokslut över de två första åren med regeringen Reinfeldt. I ena vågskålen ligger ett antal lyckade politiska reformer och ett väl fungerande samarbete i Alliansen; i den andra vågskålen ligger opinionsproblem, trubbel med handlaget och retorisk oginhet mot borgerliga väljare med borgerliga värderingar. Sedan texten skrevs har regeringen i allt väsentligt avstått från att alienera sina egna och i stället koncentrerat sig på krishantering (där man visat gott handlag). Följaktligen har också opinionsläget förbättras – mitt i den ekonomiska snålblåsten.