Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

OK, vi ville att lärarna ska bli auktoriserade och att bara auktoriserade lärare ska kunna få anställning. Men vi ville ju inte att det ska ställas en massa krav som har med kunskaper att göra för att man ska få den där auktorisationen. Så kan man sammanfatta Lärarförbundets reaktion på förslaget om lärarlegitimation.

Förbundet har nog rätt i att det kan bli rätt kaotiskt på sina håll ifall det stramare behörighetskravet får genomslag, för i så fall blir man inte behörig/auktoriserad redan genom att ha en lärarexamen utan man måste också ha skaffat sig ordentliga kunskaper i just de ämnen som man undervisar i. I dag kan man uppenbarligen undervisa i matematik och anses behörig, inte därför att man har matematisk utbildning utan därför att man har lärarexamen i helt andra ämnen.

En matematiker utan lärarexamen anses enligt denna logik vara mindre lämpad som mattelärare än en person som har lärarexamen efter studier i gymnastik och moderna språk. Det här ifrågasätts nu, och det gör Lärarförbundet bekymrat.

Men om auktorisation/legitimation ska bli något annat än rena skråväsendet måste det ju fungera som kvalitetsbesked. Personligen anser jag inte att det kan räcka med att gått ut en lärarutbildning, för vi har fått sorgligt många besked om att det inte är en kvalitetsstämpel i sig, utan man ska också ha ämneskunskap och pedagogisk utbildning eller demonstrerad förmåga.

Slutsatsen? Skynda långsamt. Låt det ta längre tid att få ett legitimationskrav på plats, så att lärare och skolledningar får chans till anpassning, men tumma inte på kvalitetskraven. I så fall blir alltsammas meningslöst.