Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Försäkringskassan ska nu ställa högre krav på långtidssjuka att söka sig till andra yrken och arbetsplatser. Att man har fått svårt att utföra ett arbete betyder inte att man är oförmögen till andra jobb.

Det här beskrivs nu i termer av ”hårdare tag”.

Jag tror att det har mycket att göra med Försäkringskassans praktiska handlag. Går man bryskt fram kommer den nya policyn att uppfattas som polisiär och översåtlig. Men i princip är den här omläggningen inte hård: det måste vara mycket bättre även för individerna själva att man går från ett arbete som man inte mår bra på till ett annat och bättre jobb – i stället för att man ska bli en passiv mottagare av försörjning.

Vad är hårdast? Att hjälpas och manas till nytt jobb och egen försörjning? Eller att avskrivas från arbetsmarknaden för all framtid, först som sjuk och så ssmåningom som förtidspensionär?