Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

För en gångs skull kan man känna belåtenhet med att det startas en ny myndighet. När Skolinspektionen drar i gång verksamheten den 1 oktober utgör den ett viktigt bidrag till Skolsverige.

Det har bedrivits granskning även i Skolverkets regi, men den har inte haft det där rätta trycket och dåliga resultat har inte fått de konsekvenser som man skulle önska.

DN Debatt skriver Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler så här: ”Fokus i alla inspektioner ska vara barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Vi ska utgå från elevernas kunskapsutveckling och skolans resultat. En naturlig följd av det är också att det blir själva lärandet, och förutsättningarna för utveckling och lärande, som kommer i centrum.”

Det låter lovande. Hittills har ofta inspektionerna handlat mer om skolbespisningar och elevdemokrati än om kunskaper och resultat. Och att Begler utlovar kraftfull uppföljning där skolor har fallerat gör inte saken sämre.