Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Den förtjänstfulla föreningen Stockholms Företagsminnen byter namn tlll Centrum för Näringslivshistoria. Måhända var det gamla namnet aningen färgrikare, men det nya ger en bättre bild av vad man håller på med. Det handlar inte bara om att dokumentera och folkbilda kring Stockholms, utan hela Sveriges näringslivshistoria.

Föreningen sköter arkiven åt ett stort antal privata företag och organisationer – och använder arkivmaterialet som underlag för studier och presentationsmaterial.

Det offentliga Sveriges intresse för den välståndsskapande sektorns historia är ytterst begränsat. Historieämnet ägnar företagsamheten förstrött intresse; välståndsökningen ses i hög grad som ett naturfenomen; fokus ligger på politiken och maktkamperna. Arbetarrörelsens arkiv får en uppmärksamhet som Centrum för Näringslivshistoria bara kan drömma om.

I alla fall har det varit så. Förhoppningsvis kommer Företagsminnens viktiga kulturgärning att få ännu bättre stuns och genomslag under sitt nya banér och bidra till en mer nyanserad bild av det moderna Sveriges framväxt.