Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Johan Hirschfeldt har inte gjort sig känd för att vara en bildstormare, tvärtom. När Katastrofkommissionen tillsattes var många oroliga för att han skulle visa sig alltför mjuk. De farhågorna kom på skam – men det har inte förvandlat honom till en rabulist som söker plocka snabba poäng.

När Hirschfeldt nu begär att Katastrofkommissionen ska kallas in igen kan man utgå från att det finns allvarliga saker att diskutera.

Enligt programmet Adaktusson i TV8 har Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson talat osanning när han berättat att han läst försvarsdepartementets tidiga mejl om tsunamin och vidarebefordrat informationen till Göran Persson. Det får Aftonbldate att dra på med rubriken ”Lögnare” över hela sin förstasida i dag.

Om Danielsson har ljugit för KU och Katastrofkommissionen är det utomordentligt allvarligt, men det väcker också frågor om Göran Perssons agerande. Här finns ett svårt och viktigt uppdrag för Katastrofkommissionen.

Ska vi få en konstitutionell skandal ovanpå krishanteringsskandalen?

I dag samlas partiledarna för att diskutera om Hirschfeldt ska få fortsätta sitt arbete. Det ska bli mycket intressant att se hur socialdemokraterna väljer att ställa sig till förslaget.

Det ska också bli mycket intressant att se hur Mona Sahlin hanterar det hela. Kommer hon att sluta upp bakom sin regeringschef och partiledare, eller kommer hon att försöka att skapa distans till det som varit?