Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

Per Ericson

Per Ericson

Alla dessa utredningar som utredde, var det livet? Frågan är relevant efter tolv års obrutet regeringsinnehav för socialdemokraterna.

Merit Wager bloggar om en aktuell utredning. Hon har också fått fram en uppgift om kostnaden (hittills):

”Dessa nästan 9 miljoner kronor som Masoud Kamali har fått för att göra den här utredningen, hade nog kunnat användas på ett bättre sätt. Kanske rentav till konkreta åtgärder som hade förbättrat livet för många andra än bara den/dem som arvoderas för att skriva rapporter som inte alltför många läser…”