Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det är högtryck på arbetsmarknaden. Konjunkturen är het och det skapas många nya jobb – men inte så många som det finns potential till. En hel del företag hittar helt enkelt inte folk och ger till sist upp försöken att rekrytera.

Trots att det fortfarande finns många öppet arbetslösa, och trots att i storleksordningen en miljon vuxna står utanför arbetsmarknaden, går det inte att fylla luckorna. Vad i himlens namn har Ams sysslat med under alla år?