Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Vad skulle Marx tänka? Time ställer frågan på sin förstasida (Feb 2). Världens ledare samlas till toppmöte i Davos i dagarna och tidskriften tar hjälp av författaren till Kapitalet för att ställa frågor om världsekonomin.

Fast om nu omslaget fick Lars Ohly och Hugo Chávez att rusa i väg och köpa lösnummer, så gick de på samma nit som så många lystna löpsedelsläsare före dem. Time konstaterar för all del att kapitalismen diskuteras intensivt i länder där Marx en gång bodde, men tidskriften tar inte steget från Marx till marxism. Tvärtom betonar man att Marx må ha haft blick för sin samtids sociala problem men att hans ”utopistiska förutsägelser om revolution och socialismens triumf var så felaktiga som de kunde bli.”

Time granskar hur lågkonjunkturen slår i utvecklingsländerna och konstaterar att de länder som vunnit mest på globaliseringen nu drabbas hårdast. Öppenheten har lett till högre inkomster och hopp om en annan framtid, men deltar man i världshandeln undgår man inte att drabbas när den krisar. Ändå blir slutsatsen tydlig: ”Vi må genomleva en smärtsam nedgång. Men att komma med i den globala ekonomin förblir det främsta hoppet för världens fattiga”.

Time vänder och vrider på kapitalismen i syfte att få den på rätt köl. Men alla känner inte den omsorgen om världens välståndsmaskin. I svensk idé- och kulturdebatt reagerar många på krisen som Göran Greider genom att gå omkring ”med ett svårdolt leende på läpparna”, även om de inte är lika ärliga som han och skriver det rent ut (DN 28/1). Att det som händer drabbar andra får man ta som en man, för nu knakar det äntligen i systemet så att man kan hoppas på en come back för den styrande staten. I Dagens Arena dröms det om ny start för löntagarfonderna. Greider tror på Vänsterpartiet och på enorm expansion av den offentliga sektorn. Andra hoppas på sammanbrott för kapitalismen men har inte bestämt sig för vilken sorts socialism som bör komma i stället.

Läkekonsten hos Greider & Co borde falla under kvacksalverilagen. Sverige har drabbats av finansiell oro och lågkonjunktur därför att kinesiska handelsöverskott och låga amerikanska räntor har underblåst en orimlig allt nu-kultur och absurda lånevanor i USA. Vad skulle LO-makt över näringslivet eller miljarder till vindkraften kunna göra åt det?

I själva verket läggs i dessa dagar grunden till många år av stram finanspolitik. Sverige upplever just nu värdet av starka statsfinanser och har 1990-talet i tillräckligt färskt minne för att staten ska hålla i pengarna något så när även om det blir maktskifte 2010.

Och i vår omvärld kommer regeringar att tvingas hålla stenhårt i pengarna om man ska klara av den skuldsättning som nu byggs upp genom olika räddnings- och stimulanspaket. I förrgår fick Barack Obama stöd för ett stort stimulanspaket i representanthuset. Men priset för att vara president Slösa under 2009 är att vara president Spara under resten av sin tid i Vita huset.