Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Hakon Långström, domprost i Stockholm, lämnar sin post eftersom han inte kan ställa upp på att stiftet använder sina pengar till att stödja ett konstprojekt på Kristustema där det bland bilderna förekommer oralsex framför altaret och poserande naken kvinna i Musse Piggmask. Och så Che Guevara, förstås. Långström följer sin övertygelse. Det är djupt hedervärt.

Men stiftsdirektorn förstår ingenting. Han tycker att det är mer provocerande med den plågade Jesus på krucifix.

Några funderingar:

. Självfallet ska det vara tillåtet med provocerande konst även med religiösa teman. Det är bra att Svenska kyrkan inte gör några försök att stoppa den här sortens utställningar.

. Men betyder det att man måste vara okritisk? Eller rentav sponsra dem? Må vara att kyrkoledningen är så frigjord att man bara tycker att det är chict med lite kittlande provokationer, men utesluter det att man visar respekt för de egna samfundsmedlemmar som tycker att det är viktigt att visa vördnad för det man håller heligt? Som medlem i Svenska kyrkan är man nu med och betalar för pornografisk konst. Hur väl förankrat – och genomtänkt – är det?

Jag tycker mig se ett samfund i stor identitetskris: ängsligt för att inte hänga med i tiden, med väldigt mycket större känslighet inför politiskt korrekta opinionsbildare än för de egna trogna medlemmarna.

När stod kyrkoledningen senast på kyrkfolkets sida mot kyrkans kritiker!?

När räddades senast en organisation i kris av en rejäl dos opportunism?