Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Göran Persson kommer inte väl ut när Expressen i dag publicerar läckt material från kommissionen som har utrett regeringens hantering av tsunamikatastrofen.

På torsdag, den 1 december, lägger kommissionen fram sina resultat. Det kan bli en utomordentligt viktig dag för framtida svensk krishantering – och för politiken.

För dem som inte varit mer direkt drabbade har tsunamin vid det här laget sjunkit undan i medvetandet. Det är så mycket annat som hela tiden tränger sig på. Men redan debatten under den akuta krisen har fått stora konsekvenser för bilden av Göran Perssons duglighet och handlingskraft – och har säkert varit en viktig bidragande faktor till de dåliga s-siffrorna hittills under året.

Och nu, just när folk har börjat glömma, kommer kommissionen med vad som verkar bli skarp kritik. Diskussionen blossar upp igen. Är Göran Persson en tillgång för s? Eller snarare motsatsen?