Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Veckans Affärers hårtslående Cecilia Aronsson har varit och lyssnat på Mats Odell när han talade hos Fondbolagens Förening. Hon konstaterar nöjt att Odell tycks ha lyssnat på kritiken och att han retirerar från regeringens stolliga förslag om att AP-fonderna ska tvingas att kampanja mot rörliga ersättningar i näringslivet.

Hon återger hans formulering och kommenterar: ”’Vi ska påverka bolagen i samråd med övriga ägare och fonderna bör följa statens riktlinjer så långt det är möjligt’, fortsatte Odell.

I samråd, bör och så långt det är möjligt – tre förmildrande formuleringar i samma fras. Mats Odell har mycket förtjänstfullt backat från det illa genomtänkta förslaget att låta populism gå före sunt förnuft.”

Jag hoppas verkligen att Cecilia Aronsson får rätt, men jag vågar tyvärr inte fästa alltför stor vikt vid vad Mats Odell säger i den här frågan vid ett enstaka tillfälle. Det är inte länge sedan han var ute och försvarade politiseringen i två artiklar på Brännpunkt. Vad man verkligen vill se är att regeringen tar tillbaka sitt beslut. Som det nu är har man försatt AP-fondsstyrelsernas ledamöter i en väldigt besvärlig situation. Vem ska de lyssna på? Regeringen eller lagen?