Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

Per Ericson

Per Ericson

Statsbudgetens saldo i augusti blev ett underskott på 15,7 miljarder kronor, meddelar Ekonomistyrningsverket. Det är en ökning av underskottet med 3,8 miljarder kronor jämfört med ESV:s prognos. Utfallet för skatterna blev lägre än prognostiserat. Läget är inte fullt så bra som finansministern säger.