Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Skattebetalarna har valt en fruktbar strategi. I stället för att bara klaga på skatternas höjd gör man granskningar av offentlig verksamhet och identifierar möjligheter till besparingar. Utan lägre offentliga utgifter går det inte att långsiktigt sänka skattetrycket.

Skattebetalarna har granskat kommunala utgifter för olika välfärdsverksamheter och räknat ut hur mycket olika kommuner kan spara genom att bli lika effektiv som de mest vältrimmade på respektive område. Det visar sig då att alla kommuner har rejält med sparutrymme även om de inte vill avstå från något av det man gör i dag. Genom en serie kommunbesök runt om i Sverige har man väckt mycket uppmärksamhet och fått i gång lokala diskussioner,

I år har man gjort samma sak med landstingen.

Och i dag presenterar Skattebetalarna sin nya besparingskommissionär Staffan Ivarsson, som tidigare varit revisionsdirektör inom Riksrevisionen och blivit känd inte minst för att i fält ha granskat Sida-finansierad verksamhet i Afrika. Ivarsson och hans medarbetare ska göra granskningar på eget initiativ men också agera utifrån tips från allmänheten. Allt i syfte att hålla statsutgifterna i schack och skatterna nere och att se till att medborgarna får valuta för pengarna.