Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Att återetablera lärarna som övre medelklass vore ett steg i kampen mot klassamhället.

Den socialdemokratiska nationalekonomen Per Sonnerby skriver om skolan i antologin Den grå vågen – tankar om en ny socialdemokrati (red Katrine Kielos, Hjalmarson & Högberg, 2009). Om inte rekryteringen till lärarbanan förbättras kommer skolan inte att kunna fylla sin uppgift att förmedla kunskaper till alla barn och ge goda livschanser till alla oavsett bakgrund.